Mixážní pulty

Mixážní pulty jsou zařízení proslavené zejména jako hlavní pracovní nástroje všech DJů. V podstatě se jedná o zařízení, jeho ž úkolem je snímat, směšovat a následně distribuovat různé zvukové signály.

Počet vstupů pro snímání zvuku i výstupů pro jeho distribuci se u jednotlivých modelů mixážních pultů liší. Obecně ale můžeme mixážním pultem nazvat takové zařízení, jehož součástí je nejméně jeden vstup a alespoň jeden výstup. Obvyklým standardem je ale větší počet vstupů stejně tak jako několik výstupů.

Pokud má zařízení pouze jeden vstup, ale větší počet výstupů, jedná se o speciální typ mixážního pultu – takzvaný distributor signálu.
Vybavení, kvalita a právě už zmíněný počet vstupních i výstupních sekcí tvoří nejvýraznější rozlišovací prvky mezi jednotlivými typy i modely mixážních pultů.

Celkově ale můžeme mixážní pulty rozdělit na dvě různé skupiny – digitální variantu zařízení anebo klasický analogový mixážní pult.
Digitální mixážní pulty převedou veškeré signály, které za pomoci vstupních sekcí přijmou na digitální. Součást mnohých mixážních pultů proto tvoří také vestavěný počítač, který se postará o směšování i veškeré další úpravy zvuku. Poté se digitální signál převádí zpět na analogový a je prostřednictvím jednoho či více vstupů distribuován.

Činnost klasického analogového mixážního pultu je samozřejmě mnohem jednodušší, což je vedle menších pořizovacích nákladů také jeho hlavní předností – práce se zvukem není natolik sofistikovaná, tím je ovšem i manipulace s ním a veškerá obsluha mnohem snazší.

Digitální mixážní pult se tak jeví jako vybavení vhodné pro profesionální využití, zatímco s obsluhou analogového mixpultu si snadno poradí i laik a jeho činnost bude pro něj plně dostačující.