Mikrofony

Slyšet a být slyšet. I tak by mohla znít parafrázovaná poučka z prostředí dopravy, nicméně jí nelze upřít velkou míru pravdy. Lidský hlas bohužel není vždy dostatečně důrazný a hlasitý sám o sobě, což mu znesnadňuje sdělení v místech se zhoršenými akustickými podmínkami. A existují také lidé, kteří si bez mikrofonu nedokážou svou práci vůbec představit. Proto si myslím, že se mnou budete souhlasit, když budu tvrdit, že je to velice důležitá audio technika.

Trocha teorie nikdy neuškodí. Co je tedy mikrofon? Definice říká, že se jedná o zařízení sloužící k přeměně akustického signálu na elektrický a umožňuje tak záznam zvuku. Kromě záznamu zvuku také zvládá jeho reprodukci, což se hodí v podstatě všude, kde je potřeba, aby vás opravdu zřetelně slyšelo větší množství lidí. Existují v zásadě dva typy mikrofonů. Prvním jsou ruční mikrofony. Jak již název napovídá, jsou rozměrově menší a umožňují poměrně volný pohyb, například po jevišti. Obvykle jsou však vybaveny kabelem, který možnosti pohybu částečně snižuje, zároveň díky „pevnému“ propojení nehrozí, že by docházelo k nežádoucím výpadkům a různým zkreslením.

Druhým typem jsou bezdrátové mikrofony. Jak již název napovídá, odpadá u nich jedna z hlavních starostí a to sice otázka „co s kabelem“. Bezdrátový mikrofon je zcela nezávislý a umožňuje značně lepší flexibilitu pohybu. Bezdrátové mikrofony jsou také používány všude tam, kde je třeba více než jednoho mikrofonu. Jejich výhody jsou tedy jasné, ovšem co zápory? V podstatě nejsou, snad jen, že jejich provoz je podmíněn dobitím a že díky bezdrátové technologii může docházet k drobným zvukovým odchylkám a rušením. Neděje se tak však příliš často a obecně je lze označit za spolehlivé.

Mikrofony jsou pro hudební produkci v podstatě nepostradatelné. Investice do nich se rozhodně neztratí, protože přenosu hlasu je potřeba téměř vždy. Nebraňte se proto této investici, protože ji dříve či později oceníte.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď